Privacy Policy

Privacy beleid

Ons Privacybeleid

Bij Vemicron hechten we erg veel belang aan het respect voor uw privacy. Daarom behandelen we uw persoonsgegevens met de grootste zorg. Door de wijzigingen in de reglementering m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens die in voege treden op 25 mei 2018 is ons Privacybeleid bijgewerkt. We nodigen u uit om dit beleid even door te nemen zodat u op de hoogte bent van uw rechten en van de belangrijkste punten terzake..

 1. Soorten persoonsgegevens

VEMICHRON kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Bedrijfsnaam
 • Bedrijfsadres
 • Facturatieadres
 • BTW
 • Ondernemingsnummer
 • Klantnummer
 • Naam contactpersoon
 • Voornaam contactpersoon
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (vast en/of gsm)
 • Land
 • Aantal werknemers
 • Geslacht contactpersonen bedrijf
 • Social media data
 • Communicatievoorkeur
 • Aangekocht materiaal (hardware en software) en de betreffende serienummers e licentienummers
 • taal
 1. Wijze van verzameling persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij of in het kader van:

 • Bezoek van de Website
 • Een samenwerking met VEMICHRON
 • Correspondentie met en uitgaande van VEMICHRON
 • Bezoek van ons gebouw
 • Aanmaken van een (demo-)account
 • Het opvragen van een offerte, informatie of demonstratie
 • Het inschrijven op de nieuwsbrief
 • Het gebruik dat u maakt van de diensten van VEMICHRON
 • Het inschrijven voor webinars, events, seminars e.d.
 • Het uitwisselen van business cards
 • De verificatie van uw identiteit (bijv. door de helpdesk)

De door VEMICHRON verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

Het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens is (soms) een voorwaarde om te kunnen genieten van bepaalde diensten.

Verwerkingsdoeleinden


VeMiChron verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Overmaken aan derden


VeMiChron garandeert dat persoonsgegevens van de klant niet zullen worden doorgegeven aan derden.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). Deze wordt bepaald op 10 jaar.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens 

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze laten verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
Bovendien heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@vemichron.eu

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing. Dit kan op het volgende e-mailadres: info@vemichron.eu

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

 1. Contacteer VEMICHRON

Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop VEMICHRON uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren: