Sample Page

De voordelen van Tijdregistratie 

Tijdregistratie kent onmisbaar tal van voordelen.  Als specialist in Tijdregistratie is VeMiChron uw partner om dit proces in goede banen te leiden. Het registreren van de tijd en aanwezigheid kan op verschillende manieren gebeuren.

Met de Tijdregistratie oplossing kunnen de verwerkte tijden en afwezigheden ook rechtstreeks verstuurd worden naar uw sociaal secretariaat.

Met de online selfservice module via PC, Tablet of APP kunnen medewerkers verlof aanvragen, hun eigen tijd en afwezigheid registreren en beheren.

Ook  het registreren van de werktijden bij  thuiswerken wordt zo eenvoudig !

 

Image

Waarom Tijdregistratie ? Betekenis en uitleg.

Image

Vemichron biedt een nauwkeurige registratie van IN en UIT tijden, pauzes, dienstreizen, thuiswerken op afstand en meer.

De registratie kan klassiek met de prikklok met badge, vingerafdruk of via een virtuele PC, App of tablet.

Waarom Tijdregistratie ?

Doordat de IN en UIT tijden objectief vastgelegd worden is er een duidelijke controle van de begintijden en de uittijden. Zodoende kan meerwerk , overuren en afwezigheden overzichtelijk en eenvoudig vastgelegd worden. 

Bij glij-uren kan duidelijk gezien worden, indien gewenst ook door de medewerker via de employee self service, hoeveel uren de werknemer presteert. Kerntijden kunnen vastgelegd worden.

 

 

Is Tijdregistratie wel geschikt voor mijn bedrijf ?

Het registreren van de werktijden is geschikt voor elk bedrijf hoe klein of groot ook. Bepalend is de ROI die men kan verkrijgen.  Vemichron biedt oplossingen aan waarbij we licenties hebben die vertrekken van 10 werknemers en dan verder uitbreidbaar zijn.  Indien het budget dit niet toelaat is er ook nog steeds de klassieke degelijke prikklok.

 

Image
WPPB Image Addons

Is Tijdregistratie geschikt voor thuiswerkers ?

Tijdregistratie thuiswerken

Is Tijdregistratie verplicht ?

Europees recht :

Het Europees Hof van Justitie oordeelt dat ondernemingen verplicht zijn om een objectief, betrouwbaar en toegankelijk systeem op te zetten waarmee ze de dagelijkse arbeidstijd van elke werknemer registreren. Dit is namelijk nodig om per dag en per week het aantal gewerkte uren, inclusief overwerk, bij te kunnen houden. Zo kunnen ze onder andere controleren of ondernemingen de minimale rusttijden in acht nemen.

Deze uitspraak van 14 mei 2019 is het gevolg van een zaak aangespannen door een vakbond in Spanje.

Belgisch recht:

Als werkgever moet je je medewerkers bijvoorbeeld volgens uurroosters laten werken en daarbij ook duidelijk de begin- en eindtijd en pauzes vermelden in het arbeidsreglement. Een prikklok is een extra manier om dit te controleren, maar geen algemene vereiste. Alleen bij bepaalde flexibele systemen zoals glijdende uurroosters en afwijkende deeltijdse roosters, is een tijdregistratiesysteem wél verplicht.

Toch is er – voorlopig – geen sprake van een algemene verplichting voor tijdsregistratie. In het Belgisch arbeidsrecht zijn nu al verschillende controlemaatregelen opgenomen, waaronder:

  • overuren, die aan strenge regels onderworpen zijn;
  • het verplicht opnemen van alle mogelijke uurroosters (met vermelding van begin-, einduur en de pauzes) in het arbeidsreglement;
  • de verplichte registratie van alle afwijkingen op het normale uurrooster van deeltijdse werknemers in een afwijkingsregister;
  • de verplichte registratie van de arbeidstijd wanneer je gebruikmaakt van glijdende uurroosters;

In een arrest van 22 mei 2020 oordeelde het arbeidshof van Brussel dat een ontslagen werkneemster recht heeft op overuren, ook al geeft ze daarvoor geen bewijs.

Werknemers moeten hun overuren niet zomaar zelf kunnen aantonen, blijkt uit een arrest van een Brussels hof. Als een werkgever geen tijdsregistratiesysteem heeft, riskeert hij een claim voor achterstallige overuren.

Conclusie:

‘In België is tijdsregistratie alleen verplicht in twee gevallen: voor glijdende uurroosters en voor deeltijdse werknemers die afwijken van hun normale werkrooster. Het arrest van het arbeidshof leert dat ook zonder Belgische wetgeving de Europese regels moeten worden toegepast’, 

Werkgevers moeten er zich bewust van zijn dat ze zonder tijdsregistratiesysteem zelf moeten bewijzen hoeveel uren een werknemer heeft gepresteerd.

 

Tijdregistratie wettelijk

Kan de tijdregistratiesoftware  lokaal of via hosting door de diensten van Vemichron geïnstalleerd worden ?

Image
WPPB Image Addons

Is tijdregistratie geschikt voor controle ?

Image
WPPB Image Addons
Image
WPPB Image Addons