Uitbreiding 1 – TiMaS

269,00 Ex BTW

Uitbreiding van stamgegevens,
Uitbreiding van diensten, weekprogramma’s, statussen, extra accounts, pauzeprogramma’s en afrondingsregels
Uitbreiding met 4 speciale regels met extra functies
Uitbreiding naar 10 dynamische velden in het personeelsmenu
Uitbreiding naar 2 vestigingen

Uitbreiding met 2 erxtra verloftellers

Uitbreiding naar 5 app-/webterminalprofielen

 

Categorie:

Beschrijving

Uitbreiding van 20 naar 99 dagprogramma’s
Uitbreiding van 20 naar 99 weekprogramma’s
Uitbreiding van 20 naar 99 redenen voor aan-/afwezigheid
Uitbreiding van 20 naar 99 extra accounts
Uitbreiding van 20 naar 99 pauzeprogramma’s
Uitbreiding van 20 naar 99 afrondingsregels
Uitbreiding met 4 schakelaars met extra functies
10 extra velden in het personeelsstambestand
Uitbreiding van 1 naar 2 vestigingen
Uitbreiding van 2 naar 5 app/WebTerminal-profielen
Uitbreiding van 2 naar 5 terminalprofielen
In de basisversie van TiMaS zijn 20 dagprogramma’s, weekprogramma’s, statusredenen, extra rekeningen, pauzeprogramma’s en afrondingsregels beschikbaar. Dit uitbreidingspakket vergroot het aantal diensten, weekprogramma’s, statusredenen, extra accounts, pauzeprogramma’s en afrondingsregels naar elk 99.

Daarnaast kunnen nog eens 4 schakelaars met extra functies worden gebruikt. Deze schakelaars vertegenwoordigen dagelijkse functies voor de berekening. Schakelaars kunnen voor elke medewerker individueel door de verwerker worden geactiveerd of zelfs door de medewerker worden aangevraagd in verband met de workflow. De volgende schakelfuncties zijn beschikbaar:

Eenmalige opheffing van de grens van het beoordelingskader bij aanvang van de werktijd
Eenmalige opheffing van de grens van het evaluatiekader aan het einde van de werktijd
Eenmalige opheffing van de grens van het beoordelingskader aan het begin en einde van de werktijd
Eenmalige opheffing van de grens van de maximaal getelde arbeidsuren per dag
Eenmalige deactivering van de vakantie- en uitzonderingsdagregeling
Eenmalige opheffing van de pauzeaftrek
Eenmalige opheffing van de minimale aanwezigheidscontrole
Met 10 extra velden in het personeelsstamrecord kunnen verdere informatie over een medewerker en kenmerken voor filtering en groepering voor evaluaties worden gedefinieerd. De velddefinities voor deze dynamische velden zijn vrij definieerbaar en kunnen vooraf worden ingesteld met standaardwaarden.

Een andere vestiging maakt de berekening van vakantieregelingen mogelijk voor werknemers in een andere deelstaat of land. Met extra profielen voor het boeken via hardwareterminals, app en de webterminal kunt u bepalen welke medewerkers welke boekingssoorten mogen vastleggen. Dit betekent dat, afhankelijk van de autorisatie, alleen de boekingen beschikbaar zijn die aan de medewerker zijn toegewezen.

Met de Extended Master Data 2 licentie wordt het aantal masterdata, switches en velden extra vergroot.